KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN NGHE BÁO CÁO THỜI SỰ NĂM HỌC 2022-2023

4/12/2023 9:43:03 AM
Thực hiện kế hoạch số 55/KH-ĐHHĐ ngày 1/3/2023 về việc tổ chức báo cáo thời sự cho sinh viên năm học 2022 - 2023, sáng ngày 08/04/2023, Khoa GDTH đã tổ chức cho sinh viên trong khoa nghe báo cáo tình hình thời sự. Đây là hoạt động thường niên được khoa tổ chức nhằm cập nhật thông tin, tình hình thời sự trong nước và quốc tế; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho sinh viên. Từ đó giúp sinh viên nâng cao ý thức trách nhiệm công dân; nêu cao tinh thần cảnh giác, phản biện lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, không bị kẻ xấu lợi dụng, xúi giục và vi phạm pháp luật.

     

     Tham dự  buổi báo cáo có Ban chủ nhiệm khoa; đại diện các tổ chức, đoàn thể trong khoa; trợ lý HSSV, đội ngũ CVHT cùng sinh viên các lớp hệ chính quy tại khoa GDTH

Media/2009_gdth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202304/Images/b90e1add83385f660629-20230412093716-e.jpg

     TS.  Nguyễn Văn Đông -  ủy viên BCH Đảng bộ trường ĐH Hồng Đức, bí thư chi bộ, trưởng khoa GDTH  trình bày báo cáo thời sự cho sinh viên 

 

     Tại buổi báo cáo thời sự, sinh viên trong khoa đã được nghe đồng chí Bí thư chi bộ khái quát một số kết quả các phiên họp (định kỳ và bất thường) của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; các định hướng, quan điểm của Đảng về đường lối, chủ trương, chính sách; thông tin về chủ quyền và tuyên truyền phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam; báo cáo tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của thế giới, đất nước và tỉnh Thanh Hoá năm 2022 và dự báo năm 2023; tình hình hoạt động của Nhà trường năm học 2022 -2023; thông tin tuyển sinh năm 2023; những thông tin liên quan đến công tác dạy và học tại khoa GDTH.

Media/2009_gdth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202304/Images/2de015058ce050be09f1-20230412093722-e.jpg
Media/2009_gdth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202304/Images/21b817138ef652a80be7-20230412093728-e.jpg
Media/2009_gdth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202304/Images/417fc6b640539c0dc542-1-20230412093749-e.jpg
Media/2009_gdth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202304/Images/83476755e1b03dee64a1-20230412093659-e.jpg

 

Tin liên quan