Tổng kết công tác Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm năm học 2021-2022

3/16/2022 3:59:35 PM

    Năm học 2021-2022 Khoa GDTH đã tổ chức Rèn luyện nghiệp vụ Sư phạm cho sinh viên các khóa (từ năm thứ 2 - năm thứ 4) từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2021, khoa đã tham gia Hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp trường (tổ chức vào ngày 20/1/2022) và đạt giải Ba. Khoa cũng đã tổ chức thành công Hội thi NVSP cấp khoa (từ ngày 25-30/12/2021). Sau đây là 1 số hình ảnh của Hội thi NVSP cấp trường và cấp khoa. 

    

Media/2009_gdth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202203/Images/a3-20220316035418-e.jpg
Media/2009_gdth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202203/Images/a2-20220316035431-e.jpg
Media/2009_gdth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202203/Images/a5-20220316035452-e.jpg
Media/2009_gdth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202203/Images/a4-20220316035503-e.jpg
Media/2009_gdth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202203/Images/126e419c0c4dc3139a5c-20220316035703-e.jpg
Media/2009_gdth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202203/Images/ad80d46e99bf56e10fae-20220316035744-e.jpg
Media/2009_gdth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202203/Images/c81bdcf791265e780737-20220316035801-e.jpg
Media/2009_gdth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202203/Images/f90aad03e0d22f8c76c3-20220316035824-e.jpg
Media/2009_gdth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202203/Images/5fb91d4950989fc6c689-20220316035855-e.jpg
Media/2009_gdth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202203/Images/2d5875b33862f73cae73-20220316035918-e.jpg

 

Tin liên quan