Để hoạt động ngoại khoá hiệu quả

7/27/2020 2:51:41 PM

 

     Hoạt động ngoại khóa đóng một vai trò quan trọng trong việc bổ trợ kiến thức, bổ sung các kỹ năng và kinh nghiệm sống cho học sinh, giúp học sinh trở thành những con người toàn diện. Thế nhưng trong những năm qua, hoạt động ngoại khoá ở các trường phổ thông chưa mang lại kết quả cao.

     Nguyên nhân là do hoạt động ngoại khoá ở trường phổ thông hiện nay vẫn chưa hấp dẫn và sinh động, quan niệm còn nặng về hoạt động nội khoá, nhẹ về ngoại khoá. Hoạt động này thường được xem là một hoạt động giải trí. Phần lớn còn tổ chức theo hình thức một chương trình văn nghệ, thiếu nhất quán về chủ đề, ít chú ý về mặt nội dung học tập bộ môn.

     Giáo viên thường là những người luôn chú trọng công tác chuyên môn. Vì thế, kinh nghiệm tổ chức hoạt động ngoại khoá còn hạn chế, nội dung và hình thức các buổi sinh hoạt ngoại khoá cứ lặp đi lặp lại, học sinh nhàm chán, ít tham gia, hiệu quả các buổi hoạt động ngoại khóa chưa cao.

     Cơ sở vật chất của một số trường phổ thông  còn thiếu thốn, diện tích nhỏ hẹp..., chưa đáp ứng nhu cầu ngoại khoá, khiến không ít nhà trường đành nói không với hoạt động ngoại khóa cho học sinh. Dẫu biết rằng nhu cầu hoạt động ngoại khóa là vô cùng cấp thiết, học sinh rất thích thú.

     Thực tiễn đòi hỏi nhà trường cần  thành lập các câu lạc bộ, nhất là các câu lạc bộ chuyên môn của từng tổ để thu hút học sinh tham gia. Qua đó học sinh có thể khám phá năng lực bản thân trong nhiều môn, nhiều lĩnh vực và sau đó chọn cho mình môn yêu thích.

     Ngoài hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được tiến hành theo từng tháng trong năm, Bộ GDĐT nên gộp những hoạt động nhỏ lẻ vào phân phối chương trình thành một hoạt động lớn và đặc biệt hoạt động này cần được xem là một hoạt động thường niên, nằm trong sự quản lý chuyên môn ở nhà trường phổ thông. Có như vậy, hoạt động ngoại khoá trong trường phổ thông mới được duy trì một cách thường xuyên và có hiệu quả.

Tin liên quan